Diefstalverzekering Woning
diefstaldekking brandverzekering

VERZEKERING voor mijn HUIS


Waarom een Diefstalverzekering nemen? Omdat de brandverzekering van uw Inhoud, schade vergoedt van uw inboedel door bijvoorbeeld brand of waterschade. Maar niet de schade aan uw inhoud of het verlies of vervreemding ervan door een inbraak of poging tot inbraak. Bovendien beperkt onze verzekering Diefstal zich niet tot thuis. Wordt u beroofd op straat of in uw auto? Wordt er ingebroken in het studentenverblijf van uw dochter of zoon? Dan worden ook deze schades vergoed.Diefstal overal gedekt?


Wij dekken diefstal of poging tot diefstal van de inhoud die zich in het gebouw bevindt, behoudens gewone verdwijning.


De schade veroorzaakt door vandalisme aan de inhoud die zich in het gebouw bevindt als gevolg van diefstal of poging tot diefstal.


Uitbreidingen:

- de dekking strekt zich uit tot diefstal van de verzekerde goederen gepleegd met geweldpleging of bedreiging op de persoon van een verzekerde waar ook ter wereld, daarin begrepen door indringing in een voertuig dat aan het rijden is en door een verzekerde wordt bestuurd.

- De diefstal, in een gebouw waar ook ter wereld, van de inhoud die een verzekerde meegenomen heeft naar aanleiding van een tijdelijk verblijf in dit gebouw om privé- of beroepsredenen.


Conform de onderstaande voorwaarden: 

algemene voorwaarden diefstal flex diefstal axa

Waarom foto's posten op facebook niet altijd een goed idee is!

 


Uiteraard kan u ook zelf schade hebben door een derde. Door een rechtsbijstand na brand te onderschrijven kan u genieten van een optimale juridische bijstand bij schade aan uw woning of uw inhoud.


Uw woning in veilige handen?