Appartement

APPARTEMENTVERZEKERING


De Brandverzekering voor uw appartement tot 180 m²

zowel voor de huurder als de eigenaar van een appartement

alle onmisbare dekkingen in één woonverzekering

uw premie wordt berekend per m²


Bescherming van uw appartement tegen: brand, ontploffing, rook- en roetschade, blikseminslag, hagel, sneeuw- of ijsdruk, botsing, schade veroorzaakt door water of stookolie, schade aan elektrische toestellen, glasbreuk en vandalisme, aanslag en arbeidsconflict, natuurrampen en storm.

brandverzkering appartement ehome

Ik wil snel een offerte en    voldoe aan:


Het appartement dient in België gelegen te zijn.

Dient als woning en wordt niet gebruikt  voor de uitoefening van een vrij beroep of handelszaak.

Het appartement mag niet groter zijn dan 180 m², inclusief balkon(s), terras(sen) en garageplaats(en).

Het appartement dient regelmatig bewoond te worden: minstens 9 maanden per jaar, als u de dekking diefstal wil afsluiten.

Het appartement mag maximaal 1 garage omvatten die gelegen is op een ander adres dan dat van het te verzekeren appartement.


Algemene voorwaarden brandverzekering  comfort thuis flex start

Ook de terrassen, balkons en kelders zijn inbegrepen.

Uw garage is inbegrepen, zelfs op een ander adres dan uw appartement.

Contact: Brandverzekering.nu

(vandaag afgesloten, morgen verzekerd)

RVL - Verzekeringen bvba

18de Oogstwal 1/1

3700 Tongeren

+32 12 237 236

contact via ons invulformulier

RPR:0831321870 Copyright © 2020 - All Rights Reserved - AssurMifid-gedragsregels

Voor de online brandverzekeringscontracten raden we u AXA Comfort thuis flex start - eHome en Baloise Woning Select aan, zijn de voorwaarden te beperkt, voldoet dit niet aan uw behoeften of is het evaluatierooster niet conform met uw woning of appartement, gelieve het invulformulier in te vullen.