Brandverzekering Eigenaar
brandverzekering eigenaar appartement


Als eigenaar van een woning dient u zich uiteraard te verzekeren. De brandverzekering beschermt u tegen: brand, ontploffing, rook- en roetschade, blikseminslag, storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk, natuurrampen, botsing, schade veroorzaakt door water of stookolie, schade aan elektrische toestellen, glasbreuk en vandalisme.

 

Uiteraard kan u ook zelf schade hebben door een derde. Door een rechtsbijstand na brand te onderschrijven kan u genieten van een optimale juridische bijstand bij schade aan uw woning of uw inhoud.

Welke premie?


Bereken eenvoudig de prijs van uw brandverzekering.


De premie is afhankelijk van het aantal plaaten.Als eigenaar het gebouw goed verzekeren?

Het is van groot belang dat u uw gebouw goed verzekerd. Een verzekeraar zal bij het correct invullen van het evaluatierooster de herconstructiewaarde of heropbouwwaarde terugbetalen bij een volledig verlies van uw huis. Dit is de perfecte manier om onderverzekering of oververzekering uit te sluiten in uw brandverzekering.  Als u een wijziging aan uw woning aanbrengt vb  verbouwing, extra kamer, dient u de verzekering in te lichten zodat het rooster kan aangepast worden aan de actuele toestand.   


 Het is erg belangrijk een goede evaluatie te maken van uw inhoud. Lijst alles op  en plaats er een waarde achter. Het is ook belangrijk foto's te maken en aankoopbewijzen te bewaren. Dit maakt het veel gemakkelijk bij een schade om uw inhoud te bewijzen.

Met een brandverzekering (of brand- en diefstalverzekering) beschermt u uw inboedel tegen beschadiging en/of verlies.

Lees meer over de DIEFSTALVERZEKERING...

Uw inhoud?


En bij een natuurramp?

We dekken schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit

■ overstroming

■ aardbeving

■ het overlopen of opstuwen van openbare riolen

■ aardverschuiving of grondverzakking

daarin begrepen de gevaren die verzekerd zijn door de andere basisdekkingen en die rechtstreeks voortvloeien uit een natuurramp.