Schade
waterschade brandverzekering

Schade, wat nu?

Heb je een waterschade, brand, overstroming, aardbeving, elektriciteitschade contacteer ons dan voor de aangifte en volg de onderstaande stappen:


Bijstand inbegrepen: de bijstandsdienst is 24/24 beschikbaar om u te helpen in nood:

Bel het bijstandsnummer zie contract


Doe een zo volledig mogelijke aangifte


Bezorg een volledige schadeaangifte. Vul  deze nauwkeurig in. Is er een derde aansprakelijk, vul dan beide een aangifte in en noteer eventuele getuigen.

Denkt u aan kwaad opzet  of vandalisme, verwittig dan de politie en doe een aangifte (bezorg een kopie van het pv (proces verbaal)).

Bezorg buiten de aangifte tevens de foto's en de aankoopfactuur van de getroffen goederen en het bestek voor de herstelling.


Vergeet zeker niet te vermelden op je  aangifte:

  • plaats en datum van het schadegeval
  • hoe is de schade ontstaan? (oorzaak)
  • wat is de omvang van het schadegeval?
  • de bestekken voor de reparatie  en eventueel aankoopfacturen
  • je bankrekeningnummer
  • je  btw-statuut en het % van aftrek
  • Is er een tegenpartij? Wie is de verzekeringsmaatschappij  en het polisnummer?

 

Foto's nemen


In principe is het wachten tot de expert de schade heeft vastgesteld. Echter is het meestal niet mogelijk te wachten met de opruim. Daarom verzamelt u best zoveel mogelijk materieel bewijs samen met de foto's van de schade. Gooi   de getroffen goederen ook niet direct weg maar wacht tot de expert of de maatschappij er toelating voor geeft.


Bent u in nood   en u weet niet wat doen, bel de bijstand  van  uw verzekering.

U geraakt er niet uit met uw verzekeraar of u wenst bijstand bij de expertise:

Om van uw eigen brandverzekeraar een vergoeding te verkrijgen kan er occasioneel een tegenstijdig belang zijn:

  • de polisvoorwaarden worden anders ge├»nterpreteerd door u dan door de expert van de verzekeringsmaatschappij
  • u vindt dat u veel meer schadevergoeding moet krijgen dan de schade-expert voorop stelt


Nuttig is dus een rechtsbijstand schade na brand te voorzien

De kosten van tegenexpert zullen dan volledig betaald worden en hij zal je bijstaan in de schade-eis.

De waarborg rechtsbijstand kan in uw brandverzekering afgesloten worden of via een andere rechtsbijstandsverzekeraar.