WeetjesWaarom als huurder een brandverzekering, de eigenaar heeft toch een verzekering....


1. Verzekeren van uw inhoud


Wat als een brand of een waterlek al uw meubels en al uw kleren beschadigt??? Uw brandverzekering

zorgt ervoor dat de inboedel van uw woning gedekt is tegen schade of verlies. Ook een diefstalverzekering is tegenwoordig géén zinloze dekking meer.2. De Huurdersaansprakelijkheidsverzekering


De verhuurder zal bijna altijd de huurder verplichten om zijn huurdersaansprakelijkheid te verzekeren zodat hij de zekerheid heeft dat indien er zich een schadegeval voordoet waarvoor de huurder aansprakelijk is, hij zeker is van zijn vergoeding.


Zelfs als deze verplichting niet in het contract staat, dan nog is het vanzelfsprekend om uw huurdersaansprakelijk te verzekeren aangezien elke huurder geacht wordt het gehuurde pand terug te geven in de oorspronkelijke staat. Zonder deze verzekering kan een schadegeval voor de huurder een financiële ramp worden. Vlaanderen verplicht iedere eigenaar of huurder om een brandverzekering af te sluiten. 


3. Aansprakelijkheid ten opzichte van de buren


Stel er breekt een brand uit waarvoor de huurder verantwoordelijk is en deze veroorzaakt ook schade aan de eigendom van de buren. De brandverzekering komt ook tussen om de kosten van deze ‘derden’ te betalen. vb bluswater sijpelt door de muren, rook- en roetschade, brandschade door de vlammen.


4. Wat als er een clausule "Afstand van verhaal" staat in mijn huurcontract


Deze ‘clausule’ kan de verhuurder laten opnemen in zijn huurovereenkomst. Dit houdt in dat de eigenaar van de woning zelf een uitgebreide brandverzekering heeft afgesloten waarin hij de aansprakelijkheid van de huurder tegenover hem en ook de buren heeft laten opnemen. Dit betekent toch nog dat ik zelf een brandverzekering dien af te sluiten voor mijn eigen inhoud.


Waarom als verhuurder, de huurder dient zicht toch te verzekeren volgens zijn huurcontract...


1. Wat als uw huurder niet verantwoordelijk is...


Sommige schades zijn overmacht voor de huurder vb stormschade. Hiervoor is de huurder niet verantwoordelijk. Ook kan u als eigenaar aansprakelijk zijn, vb waterschade door een leidingbreuk in de muur (niet zichtbaar). De verzekeraar zal dan uw aansprakelijkheid voor de schade vergoeden aan  zowel de inboedel van uw huurder en/of de materiële schade aan de omliggende gebouwen.


2. Wat als het huurhuis tijdelijk leeg staat?


Ga er als verhuurder niet altijd van uit dat de woning steeds verhuurd zal zijn. Als er geen huurder is, is er alvast geen huurdersaansprakelijkheid om eventuele schade aan uw woning te laten vergoeden.


Hoe verzeker ik best  mijn woning / appartement?


Vraag aan de verzekeraar dat er een clausule afstand van evenredigheid in uw brandverzekering staat. Zo kan u ten alle tijden onderverzekering vermijden. De waarde wordt bepaald door een evaluatieroooster. Een evaluatierooster is afhankelijk van maatschappij tot maatschappij en bv op basis van m², aantal vertrekken en/of kenmerken van de woning. In sommige gevallen is het mogelijk dat het pand niet binnen het rooster valt en dat een schatting door een expert nodig is.


Bepaalt u zelf de waarde van de woning dan bestaat het risico op onderverzekering, doe altijd beroep op een speciallist! 

Doe een zo volledig mogelijke aangifte van de diefstal


Bezorg een volledige schadeaangifte. Vul  deze  nauwkeurig in. Is er een derde aansprakelijk, vul dan beide een aangifte in en noteer eventuele getuigen.

Denkt u aan kwaad opzet  of vandalisme, verwittig dan de politie en doe een aangifte (bezorg een kopie van het pv (proces verbaal)).

Bezorg buiten de aangifte tevens de foto's en de aankoopfactuur van de getroffen goederen en het bestek voor de herstelling.


Vergeet zeker niet te vermelden op je  aangifte:

  • plaats en datum van het schadegeval
  • hoe is de schade ontstaan? (oorzaak)
  • wat is de omvang van het schadegeval?
  • de bestekken voor de reparatie  en eventueel aankoopfacturen
  • je bankrekeningnummer
  • je  btw-statuut en het % van aftrek
  • Is er een tegenpartij? Wie is de verzekeringsmaatschappij  en wat is het polisnummer?

 

U geraakt er niet uit met uw verzekeraar of u wenst bijstand bij de expertise:

Om van uw eigen brandverzekeraar een vergoeding te verkrijgen, kan er occasioneel een tegenstijdig belang zijn:

  • de polisvoorwaarden worden anders geïnterpreteerd door u dan door de expert van de verzekeringsmaatschappij
  • u vindt dat u veel meer schadevergoeding moet krijgen dan de schade-expert voorop stelt


Nuttig is dus een rechtsbijstand schade na brand te voorzien

De kosten van de tegenexpert zullen dan volledig betaald worden en hij zal u bijstaan in de schade-eis.

De waarborg rechtsbijstand kan in uw brandverzekering afgesloten worden of via een andere rechtsbijstandsverzekeraar.