Brandverzekering
brandverzekering appartement

Appartement

Uw huurdersaansprakelijkheid of uw inboedel goed verzekeren.

brandverzekering woning

Woning

Uw huis of huurhuis veilig verzekeren zowel als eigenaar als huurder.

blokpolis

Appartementsgebouw

Een blokpolis voor alle risico's te verzekeren.

brandpolis appartement

Op basis van m²

Brandverzekering appartement

Bent u op zoek naar een goedkope verzekering voor uw appartement of uw inboedel / inhoud? Noteer het aantal m² en ga aan de slag. U kan uw brandverzekering uitbreiden met een inboedelverzekering, diefstalverzekering, ba gezin (aansprakelijkheidsverzekering - famililale) en rechtsbijstand voor uw woning en uw gezin.


Ook als eigenaar van een appartement kan u uitsluitend uw inhoud verzekeren samen met de verfraaiingen gezien het appartement meestal reeds in een blokpolis verzekerd is.

brandverzekering berekenen

Verplichte verzekeringen

Wat als ik niet verzekerd ben?

Ga na in uw huurovereenkomst hoe u verzekerd dient te zijn. Indien uw huurdersaansprakelijkheid niet dient verzekerd te zijn, dient u uw inhoud tevens te verzekeren gezien ze ook schade aan het gebouw kan veroorzaken. Let op! Uw BA Gezin is soms ook noodzakelijk om de schade aan derden te betalen.

Uw huurder is verzekerd en ik als eigenaar? Tevens dient u het pand te verzekeren gezien de huurder niet verantwoordelijk is voor alle schade die aan uw woning of appartement kan komen vb een verborgen gebrek, storm, overstroming,... Géén woonverzekering onderschrijven is niet zo verstandig want u neemt een groot risico om zelf de schade te moeten dragen.

Is in Vlaanderen een brandverzekering wettelijk verplicht?

Zowel de huurder als de verhuurder zijn vanaf van 1 januari 2019 verplicht om  een woning of een appartement een brandverzekering af te sluiten. . Sommige immobiliënmakelaars vragen eerst een bewijs van de brandverzekering alvorens de sleutels van het onroerend goed af te leveren. Beide partijen (huurder of eigenaar) kunnen het bewijs opvragen (betalingsbewijs van de premie). Mogelijks kan een dwangsom voor de vrederechter gevraagd worden voor elke dag dat de verzekering niet in orde is. In het slechtste geval kan een ontbinding van het contract een gevolg zijn van de niet-verzekering.


Ook bij de aankoop van een huis met een hypotheek zal de financiële instelling u verplichten een brandpolis af te sluiten als eigenaar van het gebouw. Vooraleer de akte beschreven wordt, vraagt de hypotheekmaatschappij meestal een bewijs van verzekering van het pand alvorens de lening goed te keuren. Let op voor koppelverkoop gezien u dan gedurende de ganse looptijd van het krediet verplicht bent u te verzekeren bij de kredietverschaffer, dit blijkt meestal een wurgcontract te zijn gezien u bij stopzetting van de brandverzekering de korting op de intrest van uw krediet verliest.

brandverzekering verplicht