Brandverzekering Eigenaar Appartement
brandverzekering eigenaar appartement


Als eigenaar van een appartement dient u zich uiteraard te verzekeren. De brandverzekering beschermt u tegen: brand, ontploffing, rook- en roetschade, blikseminslag, storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk, natuurrampen, botsing, schade veroorzaakt door water of stookolie, schade aan elektrische toestellen, glasbreuk en vandalisme.

 

Uiteraard kan u ook zelf schade hebben door een derde. Door een rechtsbijstand na brand te onderschrijven kan u genieten van een optimale juridische bijstand bij schade aan uw woning of uw inhoud.


Ben je eigenaar van de woning en woon je er zelf? Dan is een brandverzekering niet wettelijk verplicht. Maar je doet er wel goed aan om er een te nemen. Een brandverzekering biedt jou als eigenaar een uitgebreide bescherming voor je woning.


Als eigenaar het gebouw verzekeren?

In 90% van de gevallen bent u verzekerd voor uw appartement door een blokpolis. Deze verzekert de volledige appartementsblok (de appartementen en de gemeenschappelijke delen). U dient dus na te gaan in de basisakte of aan de syndicus te vragen of er een blokpolis onderschreven is. Indien u meer uitleg wilt over de blokpolis. Neem gerust contact met ons op. 


Uw inhoud?


Als er dus een blokpolis is, dient u enkel de verfraaiingen  en uw eigen inhoud te verzekeren. Het is belangrijk dat u uw  eigen meubels en andere persoonlijke goederen (inboedel) tegen brand, waterschade, natuurrampen,… verzekert. En dan hebben we het nog niet over diefstal  (inboedelverzekering inclusief diefstal).


Met een brandverzekering (of brand- en diefstalverzekering) beschermt u uw inboedel tegen beschadiging en/of verlies.

Lees meer over de DIEFSTALVERZEKERING...

En bij een natuurramp?


We dekken schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit

■ overstroming

■ aardbeving

■ het overlopen of opstuwen van openbare riolen

■ aardverschuiving of grondverzakking

daarin begrepen de gevaren die verzekerd zijn door de andere basisdekkingen en die rechtstreeks voortvloeien uit een natuurramp.