Brandverzekering Huurder

BRANDVERZEKERING

van uw HUIS


Als huurder van een woning hebt u verplichtingen ten opzichte van de verhuurder (eigenaar).
De betaling van de maandelijkse huur en het principe van de goede huisvader spreken voor zich. U bent geacht het onroerend goed terug te geven in de staat dat u het verkregen heeft, maar wat bij een ongeluk door u of één van de bewoners van het appartement. In deze gevallen kan u terugvallen op een brandverzekering die de huuraansprakelijkheid van de huurder verzekert.

Uiteraard kan u ook zelf schade hebben door een derde. Door een rechtsbijstand na brand te onderschrijven kan u genieten van een optimale juridische bijstand bij schade aan uw woning of uw inhoud.

Huuraansprakelijkheid?


Als huurder bent u aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt aan de woning die u huurt. U hebt namelijk de verplichting tegenover de eigenaar om de woonst in de staat zoals u ze ontvangen hebt terug te bezorgen bij het einde van de huurovereenkomst. Als huurder wordt u automatisch verondersteld aansprakelijk te zijn voor schade die u hebt veroorzaakt, tenzij u het tegendeel kan bewijzen. (vermoeden van fout)  De artikelen 1732, 1733 en 1735 van het burgelijk wetboek vermelden dat de huurder aansprakelijk is voor de beschadingen en brand, tenzij hij kan bewijzen dat die buiten zijn schuld is ontstaan.

Inhoud?

Als huurder wilt u vast en zeker ook uw eigen meubels en andere persoonlijke goederen (inboedel) beschermen tegen brand, waterschade, natuurrampen,… En dan hebben we het nog niet over diefstal.  (inboedelverzekering inclusief diefstal)


Met een brandverzekering (of brand- en diefstalverzekering) beschermt u uw inboedel tegen beschadiging en/of verlies.

Lees meer over de DIEFSTALVERZEKERING...

Verplichte brandverzekering? 


Het huurcontract  kan bepalen dat de  huurder een brandverzekering dient af te sluiten. Ook als in het huurcontract   niets  staat over een brandverzekering sluit u best een woonverzekering af. Indien u bij brand en  andere gevaren  niet kan bewijzen dat de schade buiten uw fout is ontstaan, dient  u de schade  aan de verhuurder te vergoeden.  Heeft u géén brandverzekering dan zal u als huurder de kosten rechtstreeks aan de eigenaar dienen te betalen.   


Een brandschade in het gehuurde woning   valt niet onder de dekking van uw BA familiale  gezinspolis. De stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, brand, rook en ontploffing in het gebouw waarvan u  huurder of gebruiker bent, worden niet in de familiale gezinspolis vergoed. Wel   bent u aansprakelijk voor de overslaande brand naar de buurwoningen. U loopt géén risico met een goede brandverzekering.