Rechtsbijstand woning

         Rechtsbijstand na Brand?


De waarborg kan geïntegreerd zitten in uw brandverzekering als een bijkomende waarborg of verzekerd zijn via een onafhankelijke verzekeraar.


Dit is uw verdediging bij geschillen die voortvloeien uit uw brandverzekering bij schadegevallen zoals brand, storm, waterschade, diefstal,... De term na brand is dus een verzamelnaam van de waarborgen die in uw brandverzekering verzekerd worden. De discussie kan gaan over de dekking  of over de begroting van de schade.


Voorbeelden:


U komt niet overeen met de brandverzekeraar over het schadebedrag. Er wordt via de waarborg rechtsbijstand woning een tegenexpert aangesteld die uw belangen zal verdedigen.


De woningverzekeraar verleent géén tussenkomst bij een belangrijke diefstal.


Door een waterschade in uw woning is er tevens schade aan uw dure tapijten, het aanbod van de brandverzekeraar is fractie van wat u vraagt.
Bezorg de expert een volledige aangifte


Neem zo veel mogelijk foto's van het schadegeval.

Deze kunnen dan gebruikt worden op de expertise en geven een getrouw beeld van wat er stond voor er werd opgeruimd. Hoe meer bewijzen hoe makkelijker een expertise zal verlopen.


Bestekken dienen zo nauwkeurig  en gedetailleerd mogelijk te zijn zodat er er géén discussie kan ontstaan.


Best kiest u voor een aparte rechtsbijstand buiten uw brandverzekering. Zodoende heeft u uitgebreidere dekkingen en  is er een groter verzekerd kapitaal gewaarborgd.


U kan een aparte offerte op vragen voor de rechtsbijstand van uw woning via de offerteknop of de waarborg integreren in uw contract.

 

Aanstelling schade-expert (tegenexpert)


Contacteer u  bemiddelaar of u recht hebt op een tegenexpert. Deze is niet altijd nodig gezien de meeste schadegevallen kunnen opgelost worden met de je brand verzekering. Mocht het toch nodig en nuttig zijn, kan de tegenexpert u helpen met:

de bemiddeling  om tot een akkoord te komen met uw eigen verzekeraar

de opstelling van een correcte schadebegroting bij een grote schade

de schaderaming indien  uw  woning schade heeft door wegwerkzaamheden, de bouw van uw buren, rioleringswerken....

U geraakt er niet uit met uw verzekeraar of u wenst bijstand bij de expertise:

Om van uw eigen brandverzekeraar een vergoeding te verkrijgen kan er occasioneel een tegenstijdig belang zijn:

de polisvoorwaarden worden anders geinterpreteerd door u dan door de expert van de verzekeringsmaatschappij

u vindt dat u veel meer schadevergoeding moet krijgen dan de schade-expert voorop stelt


Nuttig is dus een rechtsbijstand schade na brand te voorzien

De kosten van tegenexpert zullen dan volledig betaald worden en hij zal je bijstaan in de schade-eis.

De waarborg rechtsbijstand kan in uw brandverzekering afgesloten of via een andere rechtsbijstandsverzekeraar.